Doneaza pentru ABM

Datele asociaţiei sunt următoarele:

Asociaţia Bolnavilor de Mastocitoză, Bucuresti, sector 3, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr.27B, bl. PM 74, et. 1, ap. 7.

cod fiscal nr. 30966300.

cont IBAN RO62RNCB0074130449670001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 3, reprezentata legal de Aura Cristina Bunoro -Presedinte