Blog

Primul Atelier pentru Pacienţii cu Mastocitoză în Revista Medica Academica

Atelierul pentru pacienţii cu mastocitoză organizat alături de dra Almu Dena Matito, medic specialist în tratatea mastocitozelor, şi dr Cristina Vlaicu, preşedinta Comisiei de Mastocitoză din cadrul Ministerului Sănătăţii, în Revista Medica Academica! Mii de mulţumiri Delia Budurca pentru tot sprijinul, atât pentru acest atelier cât şi pentru Primul Simpozion de Mastocitoză organizat în 2014 împreună cu dr Luis Escribano! Un interviu cu dra Almudena Matito care lămureşte multe aspecte ale mastocitozelor!

dra Matito MEdica Academica 1dra Matito MEdica Academica 2dra Matito MEdica Academica 3dra Matito MEdica Academica 4